ул. Пловдивско шосе 1
Хасково,
България
25.5554462
41.9344366
UserLikes
Име: БЕТТРАН
Адрес: Хасково, ул. Пловдивско шосе 1
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://bettran.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Изделия от бетон за строителството
Дейност:

Производство на бетонови и варови разтвори, пясък и трошено-каменни фракции в Хасковска област

Ключови думи: бетон, бетонови разтвори, бетонов възел, варови разтвори, добив на пясък

Продукти

БЕТТРАН - Продукти - Бетонови разтвори
Бетонови разтвори
Беттран АД произвежда пълната гама от бетонови разтвори - бетон клас В15, бетон клас B20, бетон клас B25, бетон клас B30, бетон клас B35, бетон клас B40, които отговарят отговарят на всички изисквания за изпълнението на обекти за жилищното, промишлено, хидротехническо, пътно и Ж.П. строителство.
Производителността на бетоновия център е 400 куб.м/мсм, а обема на силозите за цимент е 700 тона, което гарантира непрекъснат режим на работа при необходимост.
В дружеството е въведена система за производствен контрол и притежава сертификат за качество по BDS EN ISO - 9001:2001.
БЕТТРАН - Продукти - Пясък
Пясък
Беттран АД добива речен пясък, пресят и непресят, от кариерата си в с. Брод, Община Димитровград, който отговаря напълно на нуждите и критериите за всякакъв вид строителство, както и на европейските изисквания за качество. Дружеството притежава сертификат за качество по BDS EN ISO - 9001:2001.
Производителността на кариерата е 600 т/мсм пресят пясък.
БЕТТРАН - Продукти - Трошенокаменни фракции
Трошенокаменни фракции
Беттран АД произвежда пълната гама трошенокаменни фракции за всякакъв вид строителство: пътно, железопътно, хидротехническо, както и за направата на бетон всички класове до B45 и асфалтобетон.

Производителността на кариерата при с. Крепост, Община Димитровград около 6000 т/мсм.

 
Открийте ни в Google+